Endüstri alanında gerek imalat ve gerekse montaj aşamalarında ürünlerin projelere, ulusal ve uluslar arası standartlara uygunluğunun teyidi ve raporlanması önemlidir.