Dünya enerji sektörü açısından oldukça yüksek yatırım hedeflerine doğru ilerlemektedir. Bu anlamda İNTEN gerek yatırımcılar ve gerekse imalatçılar için doğru, zamanında ve kaliteli hizmet sağlama sorumluluğunu ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak izlemekte ve müşterilerine uıygunluğun sağlanabilmesi için yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Proje Yönetimi, Danışmanlık ve Kalite Kontrol hizmetlerinin müşteri istek beklenti ve ihtiyaçlarını uygun şekilde, verimli ve etkili olarak sunulması önceliğimizdir. Üstlenilen projelerde ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğun değerlendirilmesi ve raporlanması ile  müşterimizin herhangi bir hataya maruz kalmasını engellemek önceliğimizdir. Dolayısıyla son kullanıcının haklarını da en uygun şekilde korumaktayız