Ülkemizde özellikle son yıllarda danışmanlık ve kalite tabanlı hizmetlerde oldukça fazla firma sektöre giriş yapmış ve bu alanda oldukça fazla projeye imza atmışlardır. 

Son kullanıcıların verilen hizmetin yeterliliği ile ilgili sıkıntılar yaşadığı gözlenmektedir. Burada temel problem danışmanlık  ve kalite tabanlı hizmet veren firmaların sundukları hizmetin birbirinden kopyalanan, kalitesiz ve verimsiz olmasından kaynaklanmaktadır. 

Hizmette verimlilik ve kalite müşterinin temel beklentisidir ve İNTEN bu alanda müşterisine proje yönetimi, danışmanlık ve kalite kontrol hizmetlerini ona uygun şekilde sunmakta ve farklı olduğunu müşterilerine ilk aşamadan itibaren hissettirmeyi başarmıştır. Gerek planlama ve gerekse uygulama aşamalarında müşterilerine arzu ettikleri hizmeti zamanında ve istenen kalitede sunabilmektedir.